ಜೇಸೀಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂಕಗಳು.

ಜೇಸೀಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂಕಗಳು.

Share

ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಕಾರ್ಕಳ,ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಜೇಸೀಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕಾರ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅಂಕಗಳು.
ಸ್ನೇಹಾ :   617 – 620
ಸುಧೀಕ್ಷಾ: 607 – 614
ಸೃಜನ್ : 609 – 614
ಶರಧಿ :   603 – 610
ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ : 599 – 604
ನಂದಿನಿ : 599 – 603
ಸಚೇತ್ : 583 – 590
ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಶಾಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯನಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.


Share