ಜಿಸ್ಕಾಮಾಲ ಉಸ್ಕಾ ಹಮಾಲ.

ಜಿಸ್ಕಾಮಾಲ ಉಸ್ಕಾ ಹಮಾಲ.

Share

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಲಾರಿ ಮಾಲಕರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಳು ಮಾತನಾಡಿ.ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಲ್ ಬೆಲೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತಿದೆ. ಹಾಗೂಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೂ ಟೋಲ್ ಪಾವತಿಸುವ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಲಾರಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಹಾಗೂ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಹಮಾಲಿ ಹಣ ಇನ್ನಿತರ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು.ಯೋಗ್ಯ ಬಾಡಿಗೆ ಸಿಗದೇ ನಾವು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಮೋಟರು ವಾಹನ ಕಾಯೆದೆ ಸೆಕ್ಸನ.67. ಸಬ್. ಸೆಕ್ಸ್ ನ.1ರ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಈಗಿರುವ ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯೋಗ್ಯ ಬಾಡಿಗೆ ದರ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿ 2002ಆದೇಶ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನವಿಕರಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು. ಈ ಮೂಲಕ. ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ವರದಿ : ಆರ್ ಎಸ್. ಹೊರಕೇರಿ


Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *